top of page

Tạo dựng tương lai

doanh nghiệp

PVC

Dưới môi trường cạnh tranh khốc liệt không có sự thay đổi lớn trong những năm gần đây, đặc biệt trong các công ty vừa và nhỏ của nền kinh tế Nhật Bản, thì việc tiến hành các hoạt động kinh doanh lại càng khó khăn, vừa phải cân nhắc thận trọng lại vừa phải đối phó một cách linh hoạt.

So với việc tập trung vào nền móng cơ sở trong nước như trước đây thì việc các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thu thập thông tin và mở rộng tầm nhìn ra nước ngoài là điều không thể thiếu.

Bằng những hành động thực tiễn, với tư cách là một công ty của Nhật Bản. Chúng tôi mong muốn được đồng hành giúp đỡ tất cả quý khách hàng trên mọi vùng miền của Nhật Bản.

AdobeStock_244482897.jpg

Sơ đồ chuẩn bị thành lập

設立準備チャート-ベトナム語.jpg
bottom of page